روانکار صنعتی

نوامبر 30, 2022
روانکار صنعتی و موتوری

روانکار صنعتی و موتوری

روانکار صنعتی و موتوری روانکار صنعتی و موتوری، مایعی با پایه روغنی می باشد که برای ممانعت از سایش و اصطکاک دو سطح بر روی یکدیگر […]
دسامبر 7, 2018
واردات و صادرات روانکار صنعتی

واردات و صادرات روانکار صنعتی

واردات و صادرات روانکار صنعتی واردات و صادرات روانکار صنعتی واردات و صادرات روانکار صنعتی در این شرکت از سال 85 به بعد با اجرای تمامی […]
دسامبر 7, 2018
کاربرد روانکار های صنعتی

کاربرد روانکار های صنعتی

کاربرد روانکار های صنعتی کاربرد روانکار های صنعتی وظایف روانکار های صنعتی از بزرگترین اهداف کاربردی این روغن ها، حفاظت از موتور وسایل موتوری می باشد. […]
دسامبر 7, 2018
انواع روانکار

انواع روانکار

انواع روانکار انواع روانکار انواع روان کننده ها 1- انواع روانکار بر پایه نفت: پایه این روغن ها نفت خام است که در گروه های مختلفی […]
دسامبر 7, 2018
روانکار صنعتی

روانکار صنعتی

روانکار صنعتی روانکار صنعتی روانکارهای صنعتی نقش مهمی در تولید یا انتقال انرژی، کاهش یا انتقال نیروی حرکتی، ایجاد هوای فشرده یا خنک کننده یا کاربردهای […]
فروشگاه روغن صنعتی