روغن صنعتی کمپرسور
روغن صنعتی کمپرسور
می 10, 2019
روغن موتور
روغن موتور
می 10, 2019
روغن صنعتی گردشی

روغن صنعتی گردشی

روغن صنعتی گردشی

روغن گردشی، روغنی است که در یک سیستم روغن کاری گردشی مورد استفاده قرار گرفته و از طریق پمپ های روغن صنعتی گردشی، به صورت جریان پیوسته در مدار به گردش درآمده و به نقاطی که نیاز به روانکاری دارند، فرستاده می شود. سپس این روغن صنعتی گردشی به مخزن بازگشته و پس از عمل فیلتراسیون و درصورت نیاز عمل خنک کردن مجددا مورد استفاده قرار می گیرد.

سیستم های روغن گردشی معمولا هنگامی استفاده می شود که نیاز به دفع مقدار زیادی گرما از سیستم باشد آلودگی زیاد در مدت زمان کارکرد، در روغن صنعتی گردشی وارد می شود. در این سیستم های روانکاری روغن صنعتی گردشی، بااستفاده از یک مخزن مرکزی، روغن صنعتی گردشی به تمامی مناطقی که نیاز به روانکاری دارند فرستاده می شود

دیدگاه ها بسته شده است

فروشگاه روغن صنعتی