روغن فلزکاری و روغن صنعتی تراش
روغن فلزکاری و روغن صنعتی تراش
می 10, 2019
روغن صنعتی محافظ ضد زنگ
روغن صنعتی محافظ ضد زنگ
می 10, 2019
روغن صنعتی پمپ

روغن صنعتی پمپ

روغن صنعتی پمپ

روغن وکیوم مورد استفاده در پمپ وکیوم روتاری وین (Rotary vane) روغنی دارای ویژگیهای خاصی می باشد. روغن پمپ وکیوم فاصله بسیار کم بین قطعات پمپ وکیوم را پر نموده و از درگیری مکانیکی قطعات پمپ وکیوم هنگام دوران جلوگیری می کند. در صورت استفاده از روغن صنعتی پمپ استاندارد بخار آب موجود در محیط هنگامی که وارد پمپ می‌شود، با استفاده از شیر گاز بالاست می توان آب را از روغن جدا نمود.

روغن صنعتی پمپ در روتاری های تک مرحله ای می بایستی از روغن صنعتی پمپ وکیوم استفاده نمود که فشار بخار آن کمتر از ۱ میلی بار باشد در حالیکه در پمپ وکیوم روتاری وین دو مرحله ای باید فشار بخار روغن پمپ وکیوم کمتر از ۰٫۰۰۰۵ میلی بار باشد. روغن صنعتی پمپ در مواقعی که پمپ وکیوم کاربردهای خاص دارد مثلا در معرض مواد آتشزا یا رادیواکتیو می باشد نیز باید از روغن وکیوم مخصوص خود استفاده نمود. در پمپ وکیوم روتاری سرویس های دوره ای تعویض روغن صنعتی پمپ خلا علاوه بر افزایش عمر مفید پمپ وکیوم روی فشار نهایی پمپ نیز تاثیر دارد.

دیدگاه ها بسته شده است

فروشگاه روغن صنعتی