روغن صنعتی پمپ
روغن صنعتی پمپ
می 10, 2019
روغن صنعتی ماشین ابزار
روغن صنعتی ماشین ابزار
می 10, 2019
روغن صنعتی محافظ ضد زنگ

روغن صنعتی محافظ ضد زنگ

روغن صنعتی محافظ ضد زنگ

روغن ضد زنگ ، روغن ضد خوردگی، روغن محافظ: روغن محافظ به عنوان پوششی برای محافظت از قطعات فلزی در مقابل زنگ ‌زدگی و خوردگی طی مراحل ساخت و نگهداری، همچنین روغن صنعتی محافظ ضد زنگ برای جلوگیری از خوردگی و زنگ ‌زدگی سطوح داخلی موتورهای بنزینی و دیزلی و محافظت کوتاه مدت از فلزات و قطعات آهنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روغن صنعتی محافظ ضد زنگ جهت محافظت از خوردگی روشهای متنوعی متناسب با شرایط وجود دارد.

پوشش های دائمی مانند رنگ زدن قطعات و …
پوشش های موقت مانند روغن کاری – بسته بندی های مناسب – تجهیزات و لوازم مخصوص

استفاده از روغن صنعتی محافظ ضد زنگ مخصوص محافظت از خوردگی در صنعت بسیار پر مصرف و مهم می باشد .
این شرکت مجموعه ای از بهترین و کار آمد ترین محصولات شرکت های اروپایی را معرفی و عرضه می دارد .

روغن صنعتی محافظ ضد زنگ محافظت از خوردگی

استفاده از روغن صنعتی محافظ ضد زنگ بر روی سطح قطعات
استفاده از پوششهای موقت سطحی
استفاده از ممانعت کننده های فاز بخار
استفاده از مواد جاذب رطوبت

دیدگاه ها بسته شده است

فروشگاه روغن صنعتی