دسامبر 7, 2018
انواع روانکار

انواع روانکار

انواع روانکار انواع روانکار انواع روان کننده ها 1- انواع روانکار بر پایه نفت: پایه این روغن ها نفت خام است که در گروه های مختلفی […]
دسامبر 7, 2018
روانکار صنعتی

روانکار صنعتی

روانکار صنعتی روانکار صنعتی روانکارهای صنعتی نقش مهمی در تولید یا انتقال انرژی، کاهش یا انتقال نیروی حرکتی، ایجاد هوای فشرده یا خنک کننده یا کاربردهای […]
فروشگاه روغن صنعتی